Liturgie voor zondag 23 februari 2020

Liturgie 23 februari 2020 – Paasloo

Aanvangslied: Psalm 107 vers 1 en 4

–       Gods goedheid houdt ons staande…

–       Laat ons nu voor de Here…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Zingen: NLB 195 – Klein Gloria

Zingen: NLB 274 vers 1, 2 en 3

–       Wij komen hier ter ere van Uw naam…

–       Ontferm U God, kyrie eleïson…

–       Wij zingen samen van uw gloria…

Leefregel

Zingen: NLB 326 vers 1, 2, 5 en 6

–       Van ver, van oudsher aangereikt…

–       Dit woord komt tot ons op de wind…

–       Van ver, van oudsher aangezegd…

–       O woord, zolang ons toegedaan…

Gebed

Zingen: AWN IV nr. 6 vers 1 en 2

De zoon van Kis uit Benjamin

die eens op zoek naar ezels ging,

hij werd gezalfd door Samuël

tot koning, tot koning van ’t volk van Israël.

Maar toen het hele volk het wist,

zat Saul verstopt achter een kist,

hij was verlegen en was bang

de koning, de koning die sterk was en heel lang.

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
   Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door. En wie zicht openstelt

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
   Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
   Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

Schriftlezing: 1 Samuël 9:15-21, 9:26-10:1, 10:17-24

Zingen: NLB 840 vers 1 en 2

–       Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom…

–       O mij God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga…

Overdenking 

Zingen: ELB 376 vers 1 en 2

–        Abba, Vader, U alleen…

–        Abba, Vader, laat mij zijn…

Gebeden

–        Afsluiten met het zingen van NLB 1006

Collecte

Slotlied: NLB 425

–       Vervuld van Uw zegen…