Liturgie voor zondag 23 augustus 2020

‘Connected’

-Leven in verbinding-

Woord van welkom

LIED 106: 1 & 2

Bemoediging en groet – gebed

LIED 435:1 & 2

SCHRIFTLEZING: Psalm 119: 1-16, 103-105 & Johannes 15:1-17

LIED 119: 6

PREEK: ‘Connected – Leven in verbinding’

Tekst: Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’ (Joh.10:10)

GEZANG 78 Liedboek der Kerken, 1, 2 & 3

1

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,

o Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,

of ‘k ben een wis verderf gewijd.

Doorstroom, beziel en zegen mij,

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:

niets kan ik zonder U, o Heer!

In uw gemeenschap kiemt er leven

en levensvolheid meer en meer!

Uw Geest moet in mij uitgestort:

de rank die U ontvalt, verdort.

3         

Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden,

‘k blijf de Uw’ altijd, blijf Gij de mijn’!

Uw liefde moet alom mij leiden,

uw leven moet mijn leven zijn,

uw licht moet schijnen in mijn huis

bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

LIED 517:1, 3 & 4