Liturgie voor zondag 22 december 2019

De kaars voor Vierde Advent wordt aangestoken door Boaz Harteveld en het gedicht wordt gelezen door Marissa Oosterveld

Nu branden er vier kaarsjes,

wil je hun boodschap horen,

we gaan nu bijna vieren

dat Jezus is geboren.

WELKOM – AFKONDIGINGEN

INTOCHTSLIED: LIED 24: 1, 3 & 5

BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA (195)

ZINGEN: LIED 869: 1 & 2

GEBODEN & GEBED

DE KROON VAN DE KONING…

PROJEKTLIED ‘KOM VOLG DE STER’

> ZIE OMMEZIJDE voor tekst en melodie

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: II Koningen 22 1-13 & Lukas 1:5-17

ZINGEN: LIED 443

PREEK Volg de ster: Josia (Back on track)

ZINGEN: LIED 967 (beurtzang)

DANKGEBED & VOORBEDE

SLOTLIED: LIED 441: 1, 5, 6 & 10

ZEGEN

Kom, volg de ster!

Projectlied Advent en Kerst

Vierde Advent