Liturgie voor zondag 22 augustus 2021

Liturgie 22 augustus

Welkom

Zingen: Psalm 118 vers 1 en 9

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Zingen: NLB 195 – Klein Gloria

Zingen: NLB 215 vers 1 en 2

Leefregel

Zingen: NLB 215 vers 4, 6 en 7

Gebed

Schriftlezing: Psalm 118

Zingen: LvK 146 vers 1, 4 en 6

Overdenking 

Zingen: NLB 552 vers 1 en 3

Gebeden

Aandacht voor collecte

Zingen: NLB 632 vers 1 en 3

Zegen

Zingen: NLB 415 vers 3