Liturgie voor zondag 21 juni 2020

Liederen en lezingen

Zondag 21 juni 2020

Oldemarkt

‘Het levende Woord’

Viering HA

Woord van welkom

LIED 145: 1 & 3

Bemoediging en groet – gebed

LIED 869: 1 & 3

SCHRIFTLEZING: Marcus 4:35-41 & Efeziërs 6:10-18

PREEK: ‘Het levende Woord’

LIED 864: 1, 2 & 4

Viering HA

Zingen na de viering: Lied 834

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 769: 1, 2 & 5