Liturgie voor Zondag 21 Juli 2019

Intochtslied: Psalm 78 vers 1 en 2

–        Mijn volk, ik ga geheimen openleggen…

–        Laat ons wat onze vaderen vertelden…

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: NLB 195 – Klein Gloria

Zingen: NLB 215 vers 1, 2, 6 en 7

–        Ontwaak, o mens, de dag breekt aan…

–        Rondom wie bidden dag aan dag…

–        De kalme gang, de kleine taak…

–        Maak in Uw liefde ons, Heer, bereid…

Gebed

Als leefregel zingen: NLB 311

–        Wij kiezen voor de vrijheid…

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Deuteronomium 6:1-12

Zingen: Palm 119 vers 4 en 7

–        Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer..

–        Zegen Uw knecht die Gij Uw wil gebiedt…

Overdenking

Zingen: LvK gezang 429 vers 1, 2 en 3

–        Wie maar de goede God laat zorgen…

–        Blijf dan eerbiedig God verbeiden…

–        Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen…

Gebeden

Collecte

Slotlied: NLB 313  vers 1, 2 en 5

–        Een rijke schat van wijsheid…

–        God opent hart en oren…

–        O Gij die wilt ontmoeten…

Zegen