Liturgie voor zondag 21 februari 2021

Liturgie 21 februari 2021 – Oldemarkt (online) 

(1e zondag 40-dagen-tijd)

Welkom door de ouderling

Psalm 91 vers 1 en 5

–          Heil hem wien God een plaats bereid…

–          Maar gij moogt schuilen bij de Heer…

Stil gebed, bemoediging en groet

Project 40-dagen-tijd – Een spoor van liefde

Filmpje en Projectlied

Gebed

We luisteren naar: We gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Johannes 12:1-8

NLB 558 vers 1 en 3

–       Jezus, om Uw lijden groot…

–       Om de zalving door een vrouw…

Overdenking 

NLB 563 vers 1, 3 en 4

–          De geur van mirre hangt in milde overdaad…

–          Ik spaarde levenslang de balsem in mijn kruik…

–          Het weten van zijn dood blijft mij mijn leven bij…

Gebeden

NLB 838 vers 1 en 4

–          O grote God die liefde zijt…

–          Wij danken U, o liefde groot…

Zegen