Liturgie voor zondag 20 september 2020

Liturgie ‘Ik ben…van Christus’

Woord van welkom

Lied 84: 1 & 3

Bemoediging en groet

Gebod & gebed

Lied 869: 1 & 3

Schriftlezingen: Handelingen 18:22-28 & I Korintiërs 1:10-2:9

Lied 976: 1 & 2

Preek: ‘Ik ben…van Christus’

Tekst: ‘Door Hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden.’

Lied 534

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 969