Liturgie voor zondag 20 oktober 2019

Liturgie 20 oktober 2019 – Oldemarkt – Tekstgedeelte: Psalm 84

Aanvangslied: Psalm 84 vers 1 en 2

–       Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer…

–       Het heil dat Uw altaar omgeeft…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Zingen: NLB 195 – Klein Gloria

Zingen: Psalm 84 vers 4 en 6

–        Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort…

–        Want God onze Heer die ons mild…

Leefregel

Zingen: NLB 215 vers 1, 2, 5 en 6

–       Ontwaak, o mens, de dag breekt aan…

–       Rondom wie bidden dag aan dag…

–       Houd dan de hemel in het oog…

–       De kalme gang, de kleine taak…

Gebed

Zingen: EL 440 vers 1, 2 en 3

–        Hoor de vogels zingen weer…

–        Vogels maken zich niet druk…

–        Vogels leven vrij en blij…

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Psalm 84

Zingen: NLB 364 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

–       Hoor Gij ons aan!

–       Uw oog aanschouwt…

–       Gij ziet en hoort…

–       In stil ontzag…

–       Gij spreekt ons aan…

–       O, antwoord Gij…

Preek

Zingen: NLB 659 vers 1, 2, 5 en 6

–       Kondigt het jubelend aan…

–       Zing met een juichende stem…

–       Overvloed, overvloed Gods…

–       Daaruit ontspringt ons bestaan…

Voorstellen van Jacolien

Toezingen van Hemelhoog 61 vers 1

–        De Here zegent jou…

Gebeden

Samen sluiten wij ons gebed af door zingend te bidden:

NLB 1006

–        Onze Vader in de hemel…

Collecte

Slotlied: NLB 425

–       Vervuld van Uw zegen…

Zegen