Liturgie voor zondag 20 maart 2022

Liturgie zondag 20 maart 2022

Thema: “Tussen vrees en vertrouwen”

Welkom & afkondigingen

Zingen opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,

verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

-Refrein-

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

-Refrein 2x-

Stil gebed, bemoediging en groet – NLB 195

Zingen opwekking 369

Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,

maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in Uw nabijheid en dankzij Uw Zoon.
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor Uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde voor u staan.
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.

Door het bloed van het Lam.

Door Uw genade, Vader, mogen wij het binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
Maar door het bloed van het Lam.

Gebed

Zingen (met de kinderen)

Voor de zieken – voor de armen

voor de mensen met verdriet

voor het kind dat blijft proberen

maar toch denkt: het lukt me niet

voor de zwerver die moet zwerven

en geen plek heeft waar hij hoort

is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

kom aan boord, ook voor jou is er een plekje

waar je hoort.

laat de hoop niet langer varen, kom aan boord

sta niet doelloos aan de kant want er is een hart vol liefde

pak die uitgestoken hand

voor het meisje dat blijft denken

alles gaat bij mij steeds mis

voor de jongen die al vaker

uit de boot gevallen is

voor het kindje dat nog nooit

van trouw of liefde heeft gehoord

is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

kom aan boord …(2x)

Kinderlied

Lezing Exodus 14:5-22 en 2 Korintiërs 1:3-11

Verkondiging

Zingen opwekking 717

Stil mijn ziel wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds, Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen

God U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw, een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God ….

Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

God U bent mijn God ….

Dankgebed & voorbede

Zingen slotlied opwekking 44

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aard gebeuren vast in handen heeft.

REFREIN:
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem aanvaarden wil wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. REFREIN

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,

dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
REFREIN

Zegen – NLB 415:3