Liturgie voor zondag 20 juni 2021

Woord van welkom

LIED 62: 1 & 5

Bemoediging en groet – gebed

LIED 869: 1 & 3

SCHRIFTLEZING: Handelingen 13:13-41 & Ef.2:14-22

PREEK: ‘De brug en de muur’

Tekst: Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken (Ef. 2:14)

LIED 976

Viering HA

Zingen na de viering: Lied 969: 1, 2 & 4

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 864: 1, 2 & 5