Liturgie voor zondag 20 december 2020

Liturgie

De kaars voor vierde Advent wordt aangestoken door Lauren Mendel en het gedicht wordt gelezen door Elianne de Graaf:

     Ik mag het 4e kaarsje laten branden

     Gods belofte is vervuld

     Wij mogen het geloven

     Het Kind uit Bethlehem droeg onze schuld.

Welkom-afkondigingen

Intochtslied: Lied 121: 1 & 4

Bemoediging & Groet

Adventproject: ‘Dicht bij het Licht’

– Inleiding & clip zandtovenaar

Gebed

De organist speelt ‘Wij gaan voor even uit elkaar

Lezing: Jesaja 40:1-11

Lied 451: 1, 2 & 5

Lezing: Lukas 1:57-79

Preek: Hier is uw God

Lied 459: 1, 2, 6 & 7

Dankgebed & Voorbede

Zegen

Slotlied: Lied 433: 1, 2, 4 & 5