Liturgie voor zondag 2 mei 2021

Liederen en lezingen

Zondag 2 mei 2021

Oldemarkt

‘Niet vergeten’

Woord van welkom

Lied 107: 1, 2 & 4

Bemoediging en groet – gebed

Lied 704: 1 & 2

Schriftlezingen: Jesaja 44:1-8, 21-23

Lied 146c: 1 & 3

Preek: ‘Niet vergeten’

Lied 534

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 770