Liturgie voor Zondag 2 Juni 2019

Liturgie zondag 2 juni: “Moeders mooiste”- over schoonheid

Lied 150 

Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (Lied 195)

Lied 283

Gebod en gebed

Lied 8b Zie de zon, zie de maan

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst. Wij zingen:

   Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
   Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door. En wie zicht openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
   Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
   Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

Schriftlezing: Hooglied 4:1-7

Lied 343 Evangelische Liedbundel

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,

die U ons noemt door sterren, zon en maan.

Hemel en aarde spreken wijd en zijd,

tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,

zeeën en land met macht te voorschijn riep.

Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt

en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.

U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.

U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:

leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,

dat in ons zingt met eindeloos refrein.

Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

Schriftlezing: Openbaringen 21:1-2 & 9-11

Preek: ‘Moeders mooiste’

Lied 908: 1, 2, 5

Dankgebed & voorbede – Onze Vader

Lied 150a