Liturgie voor zondag 2 januari 2022

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 482: 1 & 3

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 207

GEBODEN & GEBED

LEZING: Genesis 1:1-2:3

LIED 984: 1, 3, 4 & 6

LEZING: Efeziërs 2:4-10

PREEK: ‘Geschapen tot (goed) werk’

LIED 318

DANKGEBED & VOORBEDE

LIED 315

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer