Liturgie voor zondag 2 augustus 2020

Liturgie 2 augustus 2020 – internetdienst Oldemarkt  

Leven met aandacht

Aanvangslied: Psalm 145:1,3

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Zingen: ELB 226 Heer ik kom tot U neem mijn hart verander mij

Gebed

Schriftlezing: Psalm 139:1-12

Zingen: Nieuwe liedboek 317:1,2 Grote God, Gij hebt het zwijgen…

Overdenking  Leven met aandacht

Zingen: ELB  308:1,3 Doorgrond mijn hart en ken mijn weg o Heer

Gebeden

Dienst van de gaven

Zingen: NLB 416:1,2,4 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen