Liturgie voor zondag 19 juni 2022

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 145: 1 & 3

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 868: 1, 2 & 5

GEBODEN & GEBED

LIED 8b

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

SCHRIFLEZING: Handelingen 5: 12 tm 42

LIED 623: 1, 2 & 4

PREEK: Hoezo ‘zwijgen’?

Tekst: Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. (II Korintiërs 5:14)

LIED Jezus’ liefde voor mij (clip Sela)

Dank U mijn Vader voor al uw genade,

die U liefdevol geeft.

Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,

door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard,

Die mijn hart veranderd heeft.

U heeft mij rechtvaardig verklaard,

Wat mij rust en vrede geeft.

Refrein:

Al wat ik ben,

Dank ik aan Hem:

Aan Jezus’ liefde voor mij.

Zolang ik besta,

Volg ik Hem na;

Krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien

van uw heilige Geest.

Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,

geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij:

Dat mijn hart U niet bedroeft.

Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:

Uw genade is mij genoeg.

(Refrein)

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U:

Jezus alleen.

U leidt mij door diepten; met krachtige liefde

draagt U, mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard,

Die mijn hart veroverd heeft.

U bent mijn bewondering waard:

U bent alles waar ik voor leef!

(Refrein)

DANKGEBED & VOORBEDE

LIED 150a

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer