Liturgie voor zondag 19 juli 2020

Liturgie 19 juli 2020 – internetdienst Oldemarkt  

Indrukwekkend gemaakt…

Aanvangslied: Psalm 8 vers 1, 3 en 6

 • Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven…
 • Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk…
 • Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Zingen: NLB 216 vers 1, 2 en 3

 • Dit is een morgen als ooit de eerste…
 • Dauw op de aarde, zonlicht van boven…
 • Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen…

Gebed

Schriftlezing: Psalm 104:1, 14-24

Zingen: NLB 978 vers 1 en 4

 • Aan U behoort, o Heer der heren…
 • Laat dan mijn hart U toebehoren…

Overdenking  

Zingen: ELB  374 vers 1 en 3

 • O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring…
 • Als Christus komt met majesteit en luister…

Gebeden

Zegen

Zingen: NLB 704 vers 1 en 3

 • Dankt, dankt nu allen God…
 • Lof, eer en prijs zij God…