Liturgie voor zondag 19 december 2021

Liederen en lezingen

Zondag 19 december 2021

Oldemarkt

‘Hoorn van heil’

De kaars voor Derde Advent wordt aangestoken door  Elianne de Graaf en het gedicht wordt gelezen door Lotte Harteveld:

Er is nog een week van dromen

over vrede en recht

De Bevrijder zal komen!

– dat is ons voorzegt.

WELKOM – AFKONDIGINGEN

INTOCHTSLIED: LIED 121: 1,2 & 4

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

ZINGEN: LIED 517: 1, 2 & 3

GEBODEN & GEBED

CLIPJE ADVENTSPROJECT: Twee ‘schapen’

 ontdekken een kaart en komen terecht in

een onbekend avontuur…

Deel 4: God van boven

PROJEKTLIED ‘JIJ TELT MEE’ (Clipje)

(Refrein:)

Jij telt mee,

jij telt mee.

En God kan heel goed tellen,

daarvan heb je geen idee.

Jij telt mee,

jij telt mee.

O ja, echt waar

ook al had je geen idee!

Heb je dat nou ook,

dan voel je je wat klein.

Dan lijkt het wel alsof and’ren

heel belangrijk zijn

Ze krijgen veel applaus,

likes en heel veel fans.

Dan lijkt het of je zelf

maar heel gewoontjes bent.

Maar God die draait dat om

Hij werd Zelf heel klein.

Hij verliet de hemel

om dicht bij jou te zijn

En Hij zegt tegen jou:

Kom maar dicht bij mij,

want jij, je hoort erbij!

(refrein)

Jij telt mee (x4)

 BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Lukas 1:57-80

LIED 459: 1, 5 & 7

LEZING: Jesaja 53:1-7

PREEK: ‘Hoorn van heil’

ZINGEN: LIED 433 (beurtzang)

DANKGEBED & VOORBEDE

SLOTLIED: LIED 441: 1, 5, & 10

ZEGEN, beantwoord met LIED 415:3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

Amen, God, uw naam ter eer!