Liturgie voor zondag 18 september 2022

Geprezen zij God!

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 150 Loof God, loof Hem overal

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 868: 1, 2 & 5 Lof zij de Heer

GEBODEN & GEBED

LIED Heer, onze Heer (Psalm 8)

Heer, onze Heer

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde

Heer, onze Heer

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde

Zie ik de hemel

het werk van uw hand

De maan en sterren

door U daar gepland

De hele aarde

en alles wat leeft

Het is echt ongelofelijk

dat u dit aan ons geeft

Wie ben ik Heer

dat U aan mij denkt?

En mij uw aandacht

en liefde steeds schenkt

U geeft mij alles,

ik kom niets tekort

En daarom dank ik U steeds weer

U bent de grootste God

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar 

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door 

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht 

door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar: 

het is voor allemaal!

SCHRIFLEZING: Psalm 150

LIED 713 Wij moeten Gode zingen

SCHRIFTLEZING: Romeinen 15:1-13

PREEK: ‘Geprezen zij God!’

Tekst: ‘…dat Christus, om te tonen dat God barmhartig is, ook gekomen is om de andere volken in staat te stellen God te loven…’ (Rom. 15:9)

LIED 150a Geprezen zij God

DANKGEBED & VOORBEDE – ONZE VADER

LIED 608 De steppe zal bloeien

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer