Liturgie voor zondag 18 oktober 2020

Aanvangslied: Psalm 105 vers 1 en 3

–       Loof God de Heer, en laat ons blijde…

–       God, die aan ons zich openbaarde…

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Psalm 107 vers 1 en 4

–       Gods goedheid houdt ons staande…

–       Laat ons nu voor de Here…

Leefregel

Zingen: NLB 538 vers 1

–       Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd…

Gebed

Schriftlezing: 1 Kronieken 16:8-36

Zingen: NLB 863 vers 1, 2, 5 en 6

–       Nu laat ons God de Here…

–       Want lijf en ziel en leven…

–       Wij bidden U, Algoede…

–       Bewaar ons in Uw waarheid…

Overdenking 

Zingen: NLB 302 vers 1 en 4

–       God in den hoog’ alleen zij eer…

–       O Heilige Geest, ons hoogste goed…

Gebeden

Zingen: NLB 422 vers 1, 2 en 3

–       Laat de woorden die we hoorden…

–       Laat ons weten, nooit vergeten…

–       Laat ons hopen, biddend hopen…

Zegen