Liturgie voor Zondag 18 Augustus 2019

MORGENDIENST zondag 18 augustus 2019

   Oldemarkt 09.30 uur

Voorganger br. J. Smit uit Belt – Schutsloot

–     Mededelingen

–     Intochtslied EL 241 Wees stil voor het aangezicht

–     Stil gebed, belijdenis van vertrouwen en groet

–     Lied 81:1, 2 en 4 (Jubel God ter eer)

–     Aanvangstekst

 (Leviticus 26:13  Galaten 5:1) 

–     Lied 81: 8 en 9 (Ik ben Hij-die-is)

–     Gebed

–     Woorden die ons leven richting geven: Mattheüs 11: 28-30 (NBG)

–     Lied: Gezang 26: 2 en 3 (Liedboek 1973)

–     Kinderen:

TIENERS…        

–     Tieners  Video:  https://www.youtube.com/watch?v=i217q23Z534

–     Zegen voor de kinderen

–     Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

–     Vertrek kinderen naar KND / Tienerdienst

–     Gebed om de opening van het Woord

–     Lied: EL 185: 1 en 2 (Leer mij uw weg)

–     Schriftlezing  Lucas 17: 7 – 10 (NBG)

–     Schriftlezing: Johannes 15: 12 – 17 (NBG)

–     Lied: 838: 1 en 3 (O Grote God die liefde zijt)

–     Schriftlezing: Lucas 18: 18 – 23 (NBG)

–     Schriftlezing: Openbaring 3: 20 – 22 (NBG)

–     Lied: 313: 1 en 2 (Een rijke schat van wijsheid)

–     Verkondiging

–     Antwoordlied: 968: 1 en 5 (De ware kerk

–     Kinderen komen weer terug in de kerk

–     Dankgebed, voorbeden; aansluitend collecte

–     Slotzang: 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

–    Zegenbede