Liturgie voor zondag 18 april 2021

Liederen voor de jeugddienst op Zondag 18 april 2021 – Oldemarkt

‘Dromen van herstel’

Begeleiding: Muziekteam

Voor de dienst clips

Welkom en afkondigingen

LIED: Opwekking 586: Hij is Heer

Heel de schepping geeft U eer
Buigt zich vol aanbidding neer.
Jezus Christus, Zoon van God,
Trouw in eeuwigheid.

Heel de schepping zingt uw lof;
U alleen bent onze God,
Onze koning die regeert,
Heerser voor altijd!

Refr.

Hij is Heer en zijn eer
Vult de aarde, vult de hemel
En zijn heerlijkheid wordt
Wereldwijd geroemd.
Hij is Heer, geef Hem eer
Heel de aarde, heel de hemel,
Want wij leven
Voor de glorie van uw naam,

De glorie van uw naam.

U alleen hebt alle macht,
Leer ons leven uit uw kracht.
Blaas uw vuur aan in ons hart,
Dat iedereen het ziet en ieder hoort

Refr.

Heilig is de Heer, de schepping juicht, de schepping juicht (4x)

Refr.

Bemoediging en groet – gebed

BLOK 1 – Lof en aanbiddingsliederen, vóór de verkondiging

OPW 558 Uw grote naam

OPW 784 Laat alles in dit huis zijn tot uw eer

OPW 558 Uw grote naam

1. Wij zijn als adem, U was er altijd,
Heer van de eeuwen, God van de tijd.
Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig,
heersend met liefde en majesteit.

Refrein:
Heilig, heilig, Heer God almachtig,
waardig is het bloed van het Lam.
Hoogste eer, aanbidding en glorie
voor uw grote naam, voor uw grote naam.

2. Wij zijn gebroken, U bent de Maker,
Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt.
U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen,
juichen voor eeuwig in heerlijkheid.

Refr. (2x)

OPW 784 Laat alles in dit huis zijn tot uw eer

Wij zijn gekomen om u te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.

Refr.
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.

Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.

Refr.

Halleluja, U bent Koning, Halleluja, Majesteit.
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd.

Halleluja, U bent Koning, Halleluja, Majesteit.
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd.

Refr.

Waar hoop jij op? Antwoorden uit de gemeente (clip)

Lezing: Lukas 24:11-35

Preek: Dromen van herstel

BLOK 2 – Liederen na de verkondiging

Houd vol

Onze Schuilplaats is Hij

OPW 798 Houd vol

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen;
Hij laat ons nooit alleen.

Onze schuilplaats is Hij

Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons nooit zal verlaten

Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden

Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Onze hulp en onze verwachting is in U, Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

LIED: Jezus Overwinnaar

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij, Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.

Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen, Naam boven alle namen,

Naam boven alle namen…….


Voor eeuwig is Uw heerschappij, Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. Jezus, Overwinnaar!