Liturgie voor zondag 18 juli 2021

Welkom

Psalm 121 vers 1 en 4

 • Ik sla mijn ogen op en zie…
 • De Heer zal U steeds gadeslaan…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

NLB 195 – Klein Gloria

Leefregel

NLB 314 vers 1 en 3

 • Here Jezus, om Uw Woord…
 • O Gij glans der heerlijkheid…

Gebed

Schriftlezing: Psalm 62

Door Marry Bergsma

Psalm 62 vers 1 en 5

 • Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer…
 • Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots…

Overdenking  

Psalm 116 vers 1, 3 en 8

 • God heb ik lief, want die getrouwe Heer…
 • Hij is goedgunstig in gerechtigheid…
 • Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem…

Gebeden

Aandacht voor collecte

NLB 150a vers 1, 2, 3 en 4

 • Geprezen zij God! Gij engelenkoor…
 • Geprezen zij God! Gij allen op aard…
 • Geprezen zij God! Laat alles wat leeft…
 • Geprezen zij God! Ons lied is gewijd…

Zegen