Liturgie voor zondag 17 oktober 2021

Liturgie

Mededingen 

Lied: ELB 132

Votum en groet

Lied: NLB 904: 1,3,4

Gebed

Lied: ELB 299

Bij vertrek van de kinderen naar kindernevendienst:

   Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
   Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door. En wie zicht openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
   Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
   Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

Schriftlezing: Numeri 20:22-29 HSV

Lied: NLB 442 

Preek  Thema: Liefdevolle Hogepriester .

Gebed

Collecte

Lied: ELB 371

Zegen, aansluitendLied 415:3