Liturgie voor zondag 17 november 2019

Liturgie 17 november 2019 – Paasloo

Aanvangslied: Psalm 91 vers 1 en 7           –      Heil hem wien God een plaats bereidt…

–          Omdat hij Mij zijn hart toewendt…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Zingen: NLB 195 – Klein Gloria

Zingen: NLB 412 vers 1 en 6           –    Wij loven U, o God, belijden U als Heer…

–       Wij zegenen, o Heer, Uw goedheid al den dag…

Leefregel

Zingen: NLB 215 vers 1, 2, 5 en 6   –     Ontwaak, o mens, de dag breekt aan…

–       Rondom wie bidden dag aan dag…

–       Houd dan de hemel in het oog…

–       De kalme gang, de kleine taak…

Gebed

Zingen: Opwekking voor kinderen 200

Hoe ik mij ook voel
of hoe het met mij gaat.
Alle dagen van de week
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.
Iedere keer opnieuw,
ja, altijd maar weer
mag ik weten… (oh, oh, oh)

Refrein:
Niets kan mij scheiden,
niets kan mij scheiden,
niets kan mij scheiden
van de liefde van de Heer.
Niets kan mij scheiden,
niets kan mij scheiden,
want Hij is altijd bij me,
elke dag steeds weer.

Geen duistere machten,
geen ziekten of pijn.
Geen oorlog of dood
zal in staat kunnen zijn
om mij te kunnen stelen
uit de hand van mijn Heer.
Want daar ben ik geborgen
gisteren, vandaag en morgen… (oh, oh, oh)


Bij vertrek van de kinderen naar kindernevendienst:

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
   Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door. En wie zicht openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
   Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
   Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

Schriftlezing: Romeinen 8:31-39

Zingen: NLB 902 vers 1 en 5           –     Is God de Heer maar voor mij…

–       Wat er mij ook gebeure…

Overdenking 

Zingen: NLB 675 vers 1 en 2           –     Geest van hierboven…

–        Wat kan ons schaden…

Gebeden  Afsluiten met het zingen van NLB 1006

Collecte

Slotlied: NLB 641 vers 1, 3 en 4      –     Jezus leeft en ik met Hem!

–       Jezus leeft! Hem is de macht…

–       Jezus leeft! Nu is de dood…

Zegen