Liturgie voor zondag 17 mei 2020

Liturgie zondag 17 mei 2020

Internetdienst Oldemarkt – “Gezinsdienst”

Aanvangslied: Psalm 150 vers 1 en 2

  • Loof God, loof Hem overal…
  • Hef, bazuin, uw gouden stem

Stil gebed, Bemoediging, Groet

Zingen: ELB 478 vers 1 en 3

    Refrein:

    Zing, zing, zingen maakt blij

    Zingen van Jezus vrolijk en blij.

    Zing, zing, zingen maakt blij.

    Zingen van Jezus vrolijk en blij

1. God is zo goed voor jou en voor mij

    Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.

    God heeft je lief en daarom zegt Hij:

    Ben je soms moe, kom dan maar bij Mij.        

Refrein

3. Zing maar in huis, op school  en op straat

    en je zult zien hoe goed alles gaat.

    Wees maar niet bang, want Jezus belooft:

    ’Ik ben bij jou als jij maar gelooft.                 

Refrein

Gebed

Zingen: NLB 8b vers 1, 2, 3, 4 en 5

  • Zie de zon, zie de maan…
  • Hoor de zee, hoor de wind
  • Ruik een bloem, ruik een vrucht…
  • Voel je hart, voel je huid
  • Zie ik de zon, de sterren en de maan…

Samenspraak Janine en Gea

Zingen: ELB 456 vers 1 en 2

1. Kijk eens om je heen,

    kijk eens om je heen,

    geef elkaar de hand,

    je bent niet alleen.

    Want wij moeten samen delen,

    samen zingen, samen spelen.

    Ook al zijn wij nog maar klein:

    samen spelen is pas fijn.

2. Kijk eens om je heen,

    kijk eens om je heen,

    wij zijn in de wereld

    niet alleen.

    God kent ieder kind bij name,

    zeg maar ja en zeg maar amen.

    Ook al zijn wij nog maar klein,

    God wil onze Vader zijn.

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 2:17-20

Overdenking 

Zingen: ELB vers 1 en 4

422. Als je geen liefde hebt voor elkaar

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,

    vallen de dromen in duigen.

    Dromen van vrede worden niet waar,

    kwaad is niet om te buigen.

    Refrein:

    Als je geen liefde hebt voor elkaar

    leef je buiten Gods gloria.

    Als je geen liefde hebt voor elkaar

    leef je buiten Gods gloria.

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar,

    is er geen hoop meer op zegen.

    Kinderen, maak de liefde toch waar;

    schrijf het op alle wegen:       

    Refrein

Gebeden

Zegen

Zingen: NLB 425

  • Vervuld van Uw zegen…

Orgelspel

Liturgie Hemelvaartsdag

Thema: ‘Vervuld’

Woord van welkom

LIED 121: 1 & 4

Bemoediging en groet – gebed

LIED 662: 1 & 3

SCHRIFTLEZING: Handelingen 1:1-11 & Jesaja 11:1-10

PREEK: ‘Vervuld: Wie zoekt zal vinden, wie verwacht zal ontvangen’

LIED 825

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

LIED 664: 1& 4