Liturgie voor zondag 17 juni 2018

Welkom

 

Aanvangslied: Psalm 105 vers 1 en 18

       Loof God de Heer, en laat ons blijde…

       Die gunst heeft God zijn volk bewezen…

 

Stil gebed, Votum en groet

 

Zingen: NLB 103c vers 1 en 2

       Loof de koning, heel mijn wezen…

       Loof Hem als uw vaderen deden…

 

Leefregel

 

Zingen: NLB 316 vers 1 en 4

       Het woord dat u ten leven riep…

       Het woord van liefde, vrede en recht…

 

Gebed

 

Kinderen naar KND

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

 

Schriftlezing: 1 Samuël 16:1-13

 

Zingen: Psalm 139 vers 1, 2 en 14

       Heer, die mij ziet zoals ik ben…

       Gij zijt zo diep vertrouwd met mij…

       Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt…

 

Overdenking

 

Zingen: NLB 245 vers 1, 2 en 3

       ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen…

       Uw trouwe zorg wou mij bewaren…

       Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe…

 

Dankgebed en voorbeden

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied: NLB 704 vers 1, 2 en 3

       Dank, dank nu allen God…

       Die eeuwig rijke God…

       Lof, eer en prijs zij God…

 

Zegen