Liturgie voor zondag 17 juli 2022

Liederen voor de dienst

Intochtslied: Psalm 118: 1

Stil Gebed,

Votum en Groet

Klein Gloria

Zingen: Lied 446: 1, 2, 3, 4 en 5   (Liedboek 1973)

Onderwijzing

Zingen: Ev.Liedbundel: 251

Schriftlezing: Numeri 15: 17 -21; Romeinen 8: 28 – 30, Romeinen 11: 13-16    (NBG 1951)

Zingen: Psalm 67:1 en 3

Verkondiging

Zingen:  Psalm 98: 3 en 4

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Psalm 67: 2

Zegen