Liturgie voor zondag 17 januari 2020

Liederen en lezingen

Zondag 17 januari 2021

Paasloo

Week van gebed

‘(Op)Geroepen’

Deze dienst is in het kader van de week van gebed waarvoor dit jaar het

thema Blijf in mijn liefde – en je zult veel vrucht dragen wordt aangereikt uit Johannes 15:1-17.

Op deze eerste dag zal worden stilgestaan bij vers 16: ‘Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie’.

Woord van welkom

Lied 108: 1 & 2

Bemoediging en groet – gebed

Lied 221:1 & 3

Schriftlezingen: Genesis 12:1-9 & Johannes 15:1-17

Lied 119: 6

Preek: (Op)geroepen

Tekst: ‘Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie’ (Joh. 15:16

Lied 517:1, 2 & 3

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 770: 1, 2 & 4