Liturgie voor zondag 16 mei 2021

‘Een gezond hart’

Woord van welkom

Lied 97: 1 & 4

Bemoediging en groet – gebed

Lied 981: 1, 4 & 5

Schriftlezingen: Psalm 36:6-10; Spreuken 4:10-23

Lied 108: 1 & 2

Preek: ‘Een gezond hart’

Tekst: Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven

Lied 360: 1, 2, 4 & 6

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 662: 1, 3 & 4