Liturgie voor zondag 16 januari 2022

Liturgie 16 januari 2022 – Oldemarkt

Start Week van Gebed

Jesaja 9:1-6 en Efeziërs 5:8-14

Welkom

NLB 513 vers 1, 2, 3 en 4

 • God heeft het eerste woord…
 • God heeft het eerste woord…
 • God heeft het laatste woord…
 • God staat aan het begin…

Stil gebed, Bemoediging en Groet  

NLB 195

 • Klein Gloria

NLB 8a vers 1, 2, 3 en 6

 • Heer, onze Heer, hoe heerlijk is….
 • Het eerste kinderlijk geluid…
 • Ziek ik uw sterren in de nacht…
 • Heer, onze Heer, hoe heerlijk is…

Lofprijzing en schuldbelijdenis

NLB 489 vers 1

 • Komt ons in diepe nacht ter ore…

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 9:1-6 en Efeziërs 5:8-14

NLB 482 vers 1 en 3

 • Er is uit ’s werelds duistere wolken…
 • God lof, een kind is ons geboren…

Overdenking

NLB 518 vers 1 en 7

 • Hoe helder staat de morgenster…
 • Hoe is Hij mij zo innig na…

Gebeden

NLB 496 vers 1 en 3

 • Een ster ging op uit Israël…
 • Gij morgenster en mensenzoon…

Zegen

NLB 415 vers 3