Liturgie voor zondag 16 februari 2020

Zondag 16 februari 2020  –  09.30 uur Oldemarkt

In deze dienst aandacht voor Stichting Present, met een ‘tijdcollecte’

Welkom & afkondigingen

Stil gebed, bemoediging en groet.

Lofprijzing en aanbidding

– OPW 589 Ik wil juichen voor U mijn Heer

– OPW 281 Als een hert dat verlangt naar water

Gebod & gebed

Zingen (met de kinderen)

– Ik was hongerig en jij gaf mij te eten (Elly & Rikkert)

– Wij gaan voor even uit elkaar

Kinderen en tieners naar eigen dienst

Lezing 1 Thessalonicenzen 3:11-13 en Deuteronomium 24:19-22

Zingen

– OPW 497 Ik wil leven door uw Geest

Verkondiging

Zingen

– NLB 1005 Christus ons licht (coupl 1 t/m 4, Nederlandse tekst)

Dankgebed & voorbede

Collecte

Zingen

– OPW 569 Regeer in mij

Zegen