Liturgie voor zondag 15 september 2019

Liturgie 15 september 2019 – Paasloo

Intochtslied: Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4

–        Juich Gode toe, bazuin en zing…

–        Roep uit met blijdschap: “God is Hij…’

–        Treed statig binnen door de poort…

–        Want God is overstelpend goed…

Stil gebed, Bemoediging, Groet     

Zingen: NLB 195 – Klein Gloria

Zingen: Psalm 113 vers 1 en 2

–       Prijs, halleluja, prijs de Heer…

–       Ver boven aller volken trots…

Leefregel

Zingen: Psalm 25 vers 2 en 4

–       Here, maak mij Uwe wegen…

–       God is goed, Hij is waarachtig…

Gebed

Zingen: EL 422 vers 1 en 4

–        Als je geen liefde hebt voor elkaar…

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door. En wie zicht openstelt

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal

Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

Schriftlezing: Jozua 2:1-24

Lector: Marry Bergsma

Zingen: Psalm 18 vers 9

–       Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden…

Preek

Zingen: NLB 905 vers 1 en 4

–       Wie zich door God alleen laat leiden…

–       Zing maar en bid, en ga Gods wegen…

Gebeden

Collecte

Slotlied: NLB 416 vers 1, 2, 3 en 4

–        Ga met God, en Hij zal met je zijn…

Zegen