Liturgie voor zondag 15 november 2020

Liederen en lezingen

Zondag 15 november 2020

Oldemarkt

‘Het levende Woord ’

Woord van welkom

Lied 66: 1 & 3  

Bemoediging en groet

Gebod & gebed

Lied 518: 1 & 4

Schriftlezingen: Jesaja 55:1-13 & II Timoteüs 3

Lied 119: 12 & 40

Preek: ‘Het levende Woord’

Lied 119a: 1,2 & 4

dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 103c: 1, 3 & 5