Liturgie voor zondag 15 mei 2022

Liturgie 15 mei 2022 – Oldemarkt

Gezinsdienst        thema: Vertrouw op God

Welkom

Psalm 118 vers 1 en 9

  • Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen…
  • Dit is de dag die God deed rijzen…

Stil gebed, Bemoediging en Groet  

NLB 195

  • Klein Gloria

Kinderopwekking 15

  • Jezus’ liefde is zo wonderbaar…

Opwekking 807 God van licht…

Gebed

Introductie thema

ELB 422 vers 1 en 4

  • Als je geen liefde hebt voor elkaar…

Schriftlezing: Genesis 24:42-48 en 62-67 (BGT)

NLB 908 vers 1 en 2

  • Ik heb U lief, o mijn beminde…
  • Ik heb U lief, o Gij mijn leven…

Verkondiging

Dank U wel voor de sterren en de maan…

Gebeden afsluiten met NLB 1006

Collecte

NLB 416 vers 1, 2, 3 en 4

  • Ga met God, en Hij zal met je zijn…

Zegen

Amen (NLB 415 vers 3)

Wilhelmus – NLB 708 vers 1 en 6