Liturgie voor zondag 15 maart 2020

Welkom, bemoediging en groet.

Zingen:  Opwekking 685 Met ons lied Heer

Met ons lied, Heer roept ons hart uit naar U, naar U alleen

Vol verwachting vol verlangen naar U; U maakt ons één.

Als wij U zien, Heer geeft U kracht om op te staan

Wij mogen vrij van angst en schaamte

in Uw huis binnengaan.

Hosanna, hosanna,

U bent de God van redding, U zij de eer, aanbidding

Hosanna, hosanna

Kom met uw Geest, vernieuw ons; verheerlijk Uw Naam, Heer Jezus.

Met ons lied Heer keert ons hart zich naar U, naar U alleen,

U maakt harten die gebroken zijn heel, U maakt ze één.

Als wij U zien, Heer geeft U kracht om op te staan

Wij mogen vrij van angst en schaamte

in Uw huis binnengaan.

Hosanna…

gebed

Lezing  Psalm 139:13-16 & Psalm  116:1-9

Zingen: Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij

Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan

En U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend

En waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij

En U bent voor mij en naast mij en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij

En U bent voor mij en naast mij en om mij heen,

Elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot

Ben ik door U geweven, U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent

En wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

Heer U bent altijd bij mij…

Lezing Johannes 4:5-14

Verkondiging.

Tekst: Genesis 1:26 Laat Ons mensen maken,

naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis

Zingen: Opwekking 520 Wees mijn verlangen (1,2 en 3)

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,

Leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten op U zijn gericht;

Wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,

Dat ik in U blijf en U in mij Heer,

U als mijn Vader en ik als uw kind

Dat in uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,

Maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht, als een toren van kracht,

Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Dankgebed & voorbede

Zingen: Opwekking 832 Jezus Overwinnaar

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.

Want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstild door de klank van Uw stem.

Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.

U baant de weg van overwinning.

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.

Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.

De duivel is door U verslagen.

Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?

Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.

De hemel juicht voor onze Koning.

En de machten van de hel weten Wie er regeert:

Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

Zegen