Liturgie voor zondag 15 augustus 2021

Liturgie                                               Thema: ‘Laat je kneden’, n.a.v. Jer. 18: 1-6                                          2021

Lezingen zijn uit de Bijbel in Gewone Taal

Woord van welkom en afkondigingen

Lied van intocht 84: 1,3

Stil Gebed, Bemoediging en Groet

Zingen 195 ‘Klein Gloria’

Gebed

Zingen 281: 1 t/m 5

Woorden van Genade

Gebed opening Woord

Lezing: Jeremia 18: 1-6

Zingen 479: 1,2 Ev. liedbundel (‘Zoals klei in de hand van de pottenbakker’)

Lezing: Rom. 9: 14-24

Zingen 1005: 1 t/m 5

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen 139b: 1,2

Geloofsbelijdenis

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied 357: 1,2,5 Ev. Liedbundel ( Vreugde, vreugde, louter vreugde)

Zegen