Liturgie voor zondag 14 maart 2021

Liederen en lezingen

Zondag 14 maart 2021

Oldemarkt

‘Mijn vrede’

Woord van welkom – afkondigingen

Lied 978: 1, 2 & 4

Bemoediging en groet – gebed

Het verhaal voor de vierde zondag in de veertigdagentijd: Jezus spreekt over vrede…

Bijbeltekst, gelezen door één van de kinderen:

Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie die nieuwe helper te geven. Over een korte tijd zullen de mensen van deze wereld mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij terugzien, want ik zal leven. En ook jullie zullen leven. Dan zullen jullie begrijpen dat de Vader in mij aanwezig is. En dat ik in jullie aanwezig ben en jullie in mij. (Johannes 14:18-20)

Het verhaal…(clipje)

Het projectlied:

Straks ga Ik weg, zegt Jezus. Ik laat jullie niet alleen.

Ik stuur jullie een helper, die is altijd om je heen.

Nu snap je nog niet alles van wat Ik aan je vertel,

maar straks wanneer de Geest bij jullie is dan komt dat wel.

Zo geef Ik je mijn vrede, en zo ben Ik steeds bij jou.

Ook als je me niet ziet, dan weet je dat Ik van je hou.

Refrein:

U gaat een weg die ik niet ken,

maar ik laat U niet zomaar gaan.

Gaat U maar voor, ik volg uw spoor

ik ga achter U aan.

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst

Lied bij vertrek van de kinderen:

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal

Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

Schriftlezing: Johannes 14:15-29

Lied 767: 1, 2, 3, 6 & 7

Schriftlezing: Romeinen 5:1-11

Preek: Mijn vrede

Tekst: Joh. 14:27 ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’

Lied 512: 1,2,3,4 & 5

Zegen

Lied 79 Evangelische Liedbundel

Vrede zij U, vrede zij u.

Gelijk Mij de Vader zond,

zend Ik ook U.

Vrede zij U, vrede zij u,

Gelijk Mij de Vader zond,

zend Ik ook U.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.

Mijn Woord moet in U zijn,

dat maakt u vrij.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.

Mijn Woord moet in U zijn,

dat maakt u vrij.

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest

Hij zal u leiden,

weest niet bevreesd.

Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest

Hij zal u leiden,

weest niet bevreesd.