Liturgie voor zondag 14 juni 2020

Liederen en lezingen

Zondag 14 juni 2020

Oldemarkt

‘God is goed’

Woord van welkom

LIED 107: 1 & 4

Bemoediging en groet – gebed

LIED 305

SCHRIFTLEZING: Psalm 111 & Mattheüs 20:1-16

PREEK: ‘God is goed’

Tekst: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God (Lukas 18:19)

LIED 909

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 675