Liturgie voor zondag 14 februari 2021

Liederen en lezingen

Zondag 14 februari 2021

Oldemarkt

‘Bedreigd leven – vervuld leven’

Woord van welkom

Lied 121: 1 & 4

Bemoediging en groet – gebed

Lied 868:1 & 2

Schriftlezingen: Openbaringen 12

Lied 82: 1 & 3

Schriftlezing: Openbaringen 13

Preek: Bedreigd leven – vervuld leven

Tekst: ‘De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft’ (Openbaringen 22:17)

Lied 905

Zegen

Lied 755