Liturgie voor zondag 14 april 2019

Liederen en lezingen

Palmzondag

14 april 2019

Oldemarkt

De tijd van ontferming

LIED 72: 1 & 3

BEMOEDIGING & GROET

LIED 190 Bundel zingende gezegend

(melodie Psalm 97)

Een koning hebben wij!

Zijn hoge heerschappij

gaat over alle mensen;

zijn grootheid kent geen grenzen.

Hij triomfeert, Hij troont

daar waar zijn Vader woont;

daar in zijn hemelhof

is Hij met alle lof

in heerlijkheid gekroond.

Een koning hebben wij!

Niemand is zoals Hij –

die volken openbaarde

Gods vrederijk op aarde.

Zijn zwakheid is zijn macht,

zijn kwetsbaarheid zijn kracht,

zijn kroon is niet van goud,

zijn troon een kruis van hout –

kom, Heer, de wereld wacht!

Een koning hebben wij!

Als Hij komt maakt Hij vrij

wie nu nog is gebonden, 

geboeid door zorg en zonde.

En als Hij ons bevrijdt, 

zijn vijanden ten spijt,

voorgoed met recht regeert, 

leeft wie zich tot Hem keert

met Hem in eeuwigheid!

GEBED & GEBODEN

LIED 640 Bundel Opwekking

Ik hef mijn ogen op naar de bergen

waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U Heer

die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U Heer die alles heeft gemaakt

U zult voorkomen dat ik wankel of val

U bent mijn Beschermer die over mij waakt

die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan

U bent mijn schaduw U bent er altijd

bewaart heel mijn leven mijn komen en gaan

U beschermt mij tot in eeuwigheid:

Mijn hulp is van U Heer!

Mijn hulp is van U Heer,

O, van U!

Lied van de kinderen bij vertrek naar de kindernevendienst

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: LUKAS 19:29-44

LIED 550

Preek: De tijd van ontferming

LIED 534

LIED 556: 1, 2 & 5