Liturgie voor zondag 13 september 2020

Lied 100: 1 & 2

Lied 343 Evangelische Liedbundel: 1 & 3

   Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam,

   die U ons noemt door sterren, zon en maan.

   Hemel en aarde spreken wijd en zijd,

   tonen het wonder van uw heerlijkheid.

   U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.

   U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed.

   U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:

   leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

Schriftlezingen: Ezechiël 37:1-14 & Luk 18:1-18

Lied 608: 1 & 3

Preek: ‘Geloof’

Lied 215: 1, 2 & 4

Lied 675