Liturgie voor zondag 13 oktober 2019

Liederen en lezingen

Zondag 13 oktober 2019

Paasloo

‘Hier is het feestje!’

INTOCHTSLIED: LIED 118: 1 & 5

BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA (195)

LIED 117a

GEBODEN & GEBED

LIED MET DE KINDEREN

Kom aan boord

Voor de zieken voor de armen,

voor de mensen met verdriet

Voor het kind dat blijft proberen,

maar toch denkt: ‘Het lukt met niet’.

Voor de zwerver die moet zwerven

en geen plek heeft waar hij hoort

is er altijd nog de Ene en die roept:

‘Kom maar aan boord!’

Refrein:

Kom aan boord, ook voor jou is er een plekje

Waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen

Kom aan boord, sta niet doelloos aan de kant

Want er is een hart vol liefde:

pak die uitgestoken hand.

Voor het meisje dat blijft denken:

‘Alles gaat bij mij steeds mis’

Voor de jongen die al vaker

uit de boot gevallen is.

Voor het kindje dat nog nooit

van trouw of liefde heeft gehoord

is er altijd nog die Ene en die roept:

‘Kom maar aan boord!’

(refrein)

Paulus op zee…schipbreuk!

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Leviticus 23:33-36 & Joh. 7:14-19 & 37-39

PREEK Hier is het feestje!

Tekst: Zacharia 14:16

ZINGEN: LIED 858

DANKGEBED & VOORBEDE

SLOTLIED: LIED 747: 1, 3, 4 & 8

ZEGEN