Liturgie voor zondag 13 maart 2022

Viering Heilig Avondmaal

Tweede zondag veertigdagentijd

Zondag 13 maart 2022

Paasloo

‘De vrijheid beleven…en gedenken

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 146c: 1, 2 & 3

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 975: 1, 2 & 3

GEBODEN & GEBED

LIED 346 Evangelische Liedbundel

Heerlijk is uw Naam, heerlijk is uw Naam

Hoog verheven en vol van kracht,

Heerlijk is uw Naam.

Jezus, Jezus, Heerlijk is uw Naam

Heilig Lam van God, heilig Lam van God,

Dat de zonde der wereld droeg.

Heilig Lam van God.

Jezus, Jezus, Heilig Lam van God.

Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer,

Alle macht en heerlijkheid.

Alle lof en eer.

Jezus, Jezus, waardig bent U, Heer.

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Exodus 13:3-10

LIED 118: 1 & 5

LEZING: I Petrus I: 3-25 

PREEK: De vrijheid beleven…en gedenken

LIED 273

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Zingen tijdens de viering: Lied 969: 1, 2 & 4

LOFPRIJZING, DANKGEBED & VOORBEDE

LIED 858

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer