Liturgie voor zondag 13 juni 2021

Liturgie 13 juni 2021 – Paasloo

Welkom door de ouderling

Psalm 42 vers 1 en 3

–          Evenals een moede hinde…

–          Hart onrustig, vol van zorgen…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

NLB 195 – Klein Gloria

Leefregel

Psalm 40 vers 2

–          Zalig de man die op de Heer vertrouwt…

Gebed

Schriftlezing: Jeremia 38:1-13

Psalm 69 vers 1 en 4

–          Red mij, o God, het water stijgt en stijgt…

–          Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed…

Overdenking 

NLB 905 vers 1 en 3

–       Wie zich door God alleen laat leiden…

–       Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn…

Gebeden

Aandacht voor collecte

EB 125 vers 1, 2 en 3

–       Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft…

–       Verdreven is de schaduw van de nacht…

–       Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht…

Zegen