Liturgie voor zondag 13 februari 2022

Liturgie gezinsdienst

Zondag 13 februari 2022

Oldemarkt

‘Geroepen’

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 975: 1, 2 & 3 Jezus roept hier mensen samen

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED: Dank U wel (clip)

GEBODEN & GEBED

LIED 452: Jezus is de Goede Herder (clip)

INLEIDING THEMA

LEZING: Markus 1:14-20

LIED: Simon en Andreas (clip)

PREEK: Geroepen!

LIED 976: Ons heeft de Heer met liefde geschreven

DANKGEBED & VOORBEDE

LIED 704 Dank, dank nu allen God

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer