Liturgie voor zondag 13 december 2020

Liturgie 13 december 2020 – Paasloo 

Aansteken 3e adventskaars + gedichtje

Welkom door de ouderling

NLB 444 vers 1, 2 en 5 (LvK)

–          Nu daagt het in het oosten…

–          De duisternis gaat wijken…

–          Reeds daagt het in het oosten…

Stil gebed

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Here,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw is tot in eeuwigheid

en nooit loslaat wat zijn hand begonnen is.

Groet

Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

van Jezus Christus, Zijn Zoon,

in gemeenschap met de Heilige Geest.

Amen

Advents- / kerstproject

–          De mensen zullen een stralend licht zien…

–          Zandtovenaar

Gebed

We luisteren naar: We gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Jesaja 8:23 – 9:1-6

NLB 445 vers 1 en 4

–       De nacht is haast ten einde…

–       God lijkt wel diep verborgen…

Overdenking 

NLB 442 vers 1 en 2

–          Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen…

–          Vervul, o Heiland, het verlangen…

Gebeden

–       Onze Vader

LvK 26 vers 1 en 3

Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
een licht der lichten opgegaan
Komt tot zijn schijnsel, alle volken
en gij, mijn ziele, bid het aan
Het komt de schaduwen beschijnen
de zwarte schaduw van de dood
De nacht der zonde zal verdwijnen
genade spreidt haar morgenrood.

Wat heil, een Kind is ons geboren,

een Zoon gegeven door Gods kracht!

De heerschappij zal Hem behoren,

Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.

Zijn naam is Wonderbaar, Zijn daden

zijn wond’ren van genaad’ alleen.

Hij doet ons, hoe met schuld beladen,

verzoend voor ’t oog des Vaders treên.

Zegen

De  Here zegene u en Hij behoede U

De Here doe Zijn aangezicht over u lichten

en zij u genadig,

De Here verheffe Zijn aangezicht over u

en geve u vrede.

Amen