Liturgie voor zondag 12 juni 2022

The WE Worshippers  zingen voor de dienst

Welkom

Zingen:  Opwekking 797

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Refrein:

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn

(Refrein)

Wij belijden één geloof en één Heer               )
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer         )
Heer, geef vrede die ons samenbindt             )
Vader, maak ons één                                          ) 2x

(Refrein – 2x)

Bemoediging & groet

Zingen: Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen
Op naar U, Heer
Die mij bij zal staan
Mijn hulp is van U, Heer
Die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat
Ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
Die over mij waakt
Die niet sluimeren of slapen zal

Wat kan mij gebeuren
Door zon of door maan?
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
Bewaart heel mijn leven
Mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid

Mijn hulp is van U, Heer
Yeeah!

Mijn hulp is van U, Heer
Mijn hulp is van U, Heer
Mijn hulp is van U, Heer
Ohhww van U

Geboden en Gebed

The WE Worshippers  zingen

Lezing: Handelingen 16 vers 6 t/m 10

Ze [Paulus, Silas en Timoteüs] trokken door Frygië en Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kustplaats Troas bereikten. Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’ Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.

Zingen: Opwekking 446  (in meerdere talen, samen met WeWorshippers)

Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?
Daar′s kracht in het bloed!
Daar’s kracht in het bloed!
Weet dat uw redding zoveel heeft gekost.
Daar′s kracht in het bloed van het Lam.

Refrein:

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
In het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
In het dierbaar bloed van het Lam.

Satan gaat rond als een briesende leeuw.
Daar’s kracht in het bloed!
Daar’s kracht in het bloed!
Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw?
Daar′s kracht in het bloed van het Lam.
(Refrein)


Wilt gij de macht van de boze ontvlie~n?
Daar′s kracht in het bloed!
Daar’s kracht in het bloed!
Wilt gij de Heiland in glorie eens zien?
Daar′s kracht in het bloed van het Lam.

(Refrein)

Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U.
Daar’s kracht in het bloed!
Daar′s kracht in het bloed!
Hoort naar Zijn Woord en geloof in Hem nu.
Daar’s kracht in het bloed van het Lam.
(Refrein)

Overdenking en ervaringen uit Portugal: Kom over en help ons

Zingen: Ik was hongerig ( Elly & Rikkert)

Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan

Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren
Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan

Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen
Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan

The WE Worshippers  zingen 

Dankgebed en voorbede

Collecte 1  voor de Familie Verweij

Collecte 2 voor stichting World Evangelism

The WE Worshippers  zingen  

Slotlied: Lied   Elly en Rikkert

Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij blijft bij jou

Een bloem die in de schaduw groeit
Houdt z’n blaadjes dicht dicht
Een bloem bloeit open in de zon
Groeit naar het licht

Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij blijft bij jou

Wanneer het leven tegenvalt
Mensen doen je zeer
Bedenk: op wie de regen valt
Groeit naar de Heer

Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij blijft bij jou

Zegen – Na de zegen ‘Geef ons Vrede’ (Elly zingt verkorte versie – tekst volgt)

Refrein:

Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.