Liturgie voor zondag 12 juli 2020

Liturgie 12 juli 2020 – internetdienst Oldemarkt 

Rust vinden…

Aanvangslied: Psalm 139 vers 1 en 2

–       Heer, die mij ziet zoals ik ben…

–       Gij zijt zo diep vertrouwd met mij…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Zingen: NLB 283 vers 1 en 5

–       In de veelheid van geluiden…

–       Die ons naam voor naam wilt noemen…

Gebed

Schriftlezing:

–       Prediker 3:9-13

–       Mattheüs 11:25-30

Zingen: Psalm 121 vers 1 en 4

–       Ik sla mijn ogen op en zie…

–       De Heer zal u steeds gadeslaan…

Overdenking 

Zingen: NLB  904 vers 1 en 3

–       Beveel gerust uw wegen…

–       Laat Hem besturen, waken…

Gebeden

Zegen

Zingen: NLB 905 vers 1 en 4

–       Wie zich door God alleen laat leiden…

–       Zing maar en bid, en ga Gods wegen…